Jump to content

zuk

Neet di̱ Swánga̱lyiatwuki

Tyap

[jhyuk]
Zuk.

Yei

[jhyuk]

A̱lyoot

[jhyuk]

zuk (á̱kpa zúk)

Sot swang a̱lyiat:
ji (á̱kpa ji)
  1. Zuk yet zwa yak ja ji̱ li nang swaat a̱ni. Zuk ma̱ng swaat yet a̱yaatai bya. Ma̱nang swaat a̱ni, á̱ bwan a̱ta̱bwai ma̱ng zuk ji.
    • N ku kap zuk jini mi̱ Kanai ja fa!
    • Ka̱ zuk ja, a na li ji̱ tang a̱pyia̱ a̱ji...
    • Tuk zuk ja ji.

Bwan di̱ lilyem ghyáng

[jhyuk]

Ya̱fang

[jhyuk]

zuk di̱ Wukipedia.Wukipedia kcg