Swánga̱lyiatwuki:A̱na̱nwuai sot-á̱niet

Neet di̱ Swánga̱lyiatwuki
Jump to navigation Jump to search


A̱tuk A̱ta̱nii
29
Zwat Tswuon
2023
Wiki puzzle
Wiki puzzle

Ma̱aba̱n/tyebaa ang ma̱ng bai A̱na̱nwuai sot-á̱niet ka! Wat huni tyai nta̱m nang zi̱ nyia̱ a̱ni ma̱ng nkhang tazwa Swánga̱lyiatwuki nTyap ji. A yet a̱niet a̱fai wa mi̱ Swánga̱lyiatwuki a? Da̱ nat a lyip kuzang kyang nang a cat a lyen a̱ni, di̱ sot konyan ma̱ng konyan nzi̱t ji mi̱ Telegram, á̱ tyiet ang, a ki ntsa jhyuk hu ma̱ninika.

Mi̱ di̱ yong huni, Swáng a̱lyiat 460 ja shyia̱ wuki huni.