swaat

Neet di̱ Swánga̱lyiatwuki

Tyap[jhyuk]

Swaat a̱zankwon.

Yei[jhyuk]

 • Za̱FBS: /sʷa:d/
 • A̱nwuat:
 • Fantswam, Gwoot: swurak /sʷurag/
  • A̱nwuat:

A̱lyoot[jhyuk]

swaat (á̱kpa swáat)

Sot swang a̱lyiat:
ji (á̱kpa ji)
 1. Swaat shyia̱ ma̱ng ntangka̱i sum yak 25 na̱ li nang zwá a̱kwop, a̱wot ji̱ si̱ shyia̱ jenut ja mi̱ sa á̱kwop nang á̱ ngyei Poaceae a̱ni. Á̱nietbishyi ni̱ cyui ntangka̱i swaat ghyáng nani ba̱ shyiat kyayak ba̱ na ntsuung á̱pyia̱ mba ma̱ng nyám mba ji.
  • N kap swaat a̱leang ji̱ si̱ saat ba̱t. N gwai A̱gwaza!
  • Tangka̱i swaat huni neet ma̱ a̱byin Mali kya.
  • Ka̱nang a tyak shang swaat ji a tak ma̱ng a̱nung.

Bwan di̱ lilyem ghyáng[jhyuk]

Ya̱fang[jhyuk]

swaat di̱ Wukipedia.Wukipedia kcg