fufwuo

Neet di̱ Swánga̱lyiatwuki

Tyap[jhyuk]

Fufwuo a̱tyubishyi.

Bwoi a̱lyoot[jhyuk]

Swang a̱lyiat ji bye neet mi̱ fwu + fwuo.

Yei[jhyuk]

 • Za̱FBS: /fúfʷʷó/
 • A̱nwuat:
  Si̱sak nang á̱ ngyei "fufwuo" a̱ni.

A̱lyoot[jhyuk]

fufwuo (á̱kpa a̱fufwuo)

Sot swang a̱lyiat:
hu (á̱kpa ba)
 1. Fufwuo yet kap vam hwa nang á̱ fwuong a̱lyiat ma̱ng a̱nhu a̱ni. Ku shyia̱ mi̱ vam á̱nietbishyi ma̱ng si̱ nyám.
  • Yihwa yet fufwuo huni la!?
  • Á̱ ku khwat ang fufwuo lyuo, a fa̱k bah ka̱ni?
  • Ka̱ fufwuo hu fa̱k, vam hu na shyia̱ san.

Bwoi mi̱ bwoi[jhyuk]

Bwan di̱ lilyem ghyáng[jhyuk]

Ya̱fang[jhyuk]

fufwuo di̱ Wukipedia.Wukipedia kcg