Jump to content

a̱lyem

Neet di̱ Swánga̱lyiatwuki

Tyap

[jhyuk]
A̱lyem ka.

Bwoi alyoot

[jhyuk]

Neet di̱ a̱nan Benuwe-Konggo ka -lemi*[1]

Yei

[jhyuk]
 • Za̱FBS: /əlʲǝm/, /əlʲem/
 • A̱nwuat:
Si̱sak nang á̱ ngyei "a̱lyem" a̱ni.

A̱lyoot

[jhyuk]

a̱lyem (á̱kpa lilyem)

Sot swang a̱lyiat:
ka (á̱kpa hu)

A̱lyem bye yet:

 1. A̱shong nam a̱ghyang ma̱ a̱bwonu nyam ji̱ nwuai mman nji na nang a̱tyubishyi ku nyam a̱ni, nang á̱ nyia̱ ta̱m ma̱ng a̱nhu di̱ niaat, niai, nwuan, ku (di̱ á̱nietbishyi) lyiat.
  • Ya shonshyon a di̱ map a̱lyem ang ka, a̱na̱nyiuk.
  • A̱bwu ka niai a̱kamu na a̱byin ma̱ng a̱lyem da̱ a̱ka̱nyiung.
  • A̱lyem ka yet nang zwak ja.
 2. Nwap nang á̱niet lyiat a̱ni.
  • A̱lyem Tyap vwuoa̱khwu a?
  • Ka̱ doot n dyiat ma̱ng a̱nwan da̱ a̱lyem Shong a?
  • Mi̱ zang a̱lyem kya gu lyiat a̱ni? N si̱ mi̱n fi̱k ku swang jhyiung mi̱ kyang nang gu lyiat a̱ni bah.
 3. Kyang ku nwai yet a̱tsotswat a̱ni.
  • A̱lyem kya!
  • Ka̱t! A la̱u bwoi a̱lyem!
  • A̱mgba̱m nkhang nggu na yet a̱lyem kya.

Bwoi mi̱ bwoi

[jhyuk]

Bwan di̱ lilyem ghyáng

[jhyuk]
Kap vam
Nwap
A̱la

Ya̱fang

[jhyuk]
 1. de wolf, Paul. 1971. The Noun-Class System of Proto-Benue-Congo. Janua Linguarum. Series Practica 167. The Hague: Mouton.